Pamětní kniha města Pacova

LIBRI CIVITATIS VII.
Pavel Holub (edd.)
Univerzita J. E. Purkyně, Scriptorium, 2015
ISBN:  978-80-7414-943-6, 978-80-88013-13-6

„Pacovská městská kniha, kterou badatelům i zájemcům o historii tato edice v plném rozsahu přináší, reprezentuje v podstatě typickou písemnost vrchnostenského města, proto je zajímavá a může být využitelná nejen k poznání dějin samotného Pacova, ale i pro další komparaci. Proto se také stala předmětem zájmu již v minulosti, jak ukazuje úvodní kapitola kritického aparátu edice.“ (z předmluvy doc. Michaely Hrubé)

Copyright 2011-2012. Libri civitatis - dokumentace a zpřístupňování městských knih v České republice. Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem.
Joomla templates 1.7 free by Hostgator