Městská kniha Litoměřic (1341)–1562

LIBRI CIVITATIS III.
Barbora Kocánková, Jindřich Tomas (edd.)
Univerzita J. E. Purkyně, 2006
ISBN 80-7044-736-2

Městská kniha Litoměřic (1341) – 1562 v kontextu písemností městské kanceláře. Třetí ze svazku Libri Civitatis přináší edici nejstarší městské knihy významného královského města Litoměřic. Tato městská kniha je zároveň i třetí nejstarší dochovanou knihou v Čechách.

Copyright 2011-2012. Libri civitatis - dokumentace a zpřístupňování městských knih v České republice. Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem.
Joomla templates 1.7 free by Hostgator