Kniha soudní a pamětní města Ústí nad Labem 1438-1514

LIBRI CIVITATIS IV.
B. Kocánová, M. Hrubá a Jan Mareš a kol. (edd.)
Univerzita J. E. Purkyně, v tisku
Nejstarší dochovaná kniha královského města Ústí nad Labem, která je důležitým svědectvím o vývoji města na přelomu 15. a 16. století.

Copyright 2011-2012. Libri civitatis - dokumentace a zpřístupňování městských knih v České republice. Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem.
Joomla templates 1.7 free by Hostgator