Knihy měšťanských práv na Novém Městě pražském 1518 - 1581

LIBRI CIVITATIS V.
Jaroslava Mendlová (edd.)
Univerzita J. E. Purkyně, Scriptorium, 2011
ISBN 978-80-87271-36-0

Obsahem tohoto svazku je regestář zápisů o přijímání nových měšťanů, respektive o udělení a přijetí měšťanského práva, které jsou obsaženy v nejstarších knihách měšťanských práv Nového Města pražského. Jedná se o zápisy ze čtyř městských úředních knih, uložených ve Sbírce rukopisů Archivu hlavního města Prahy pod čísly 554 až 557 (1. svazek regestáře). Tyto zápisy pocházejí z časového rozmezí 1518–1582 (1582, 1593).

Copyright 2011-2012. Libri civitatis - dokumentace a zpřístupňování městských knih v České republice. Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem.
Joomla templates 1.7 free by Hostgator