Knihy měšťanských práv na Novém Městě pražském 1582 - 1657

LIBRI CIVITATIS VI.
Jaroslava Mendlová (edd.)
Univerzita J. E. Purkyně, Scriptorium, 2012
ISBN: 978-80-87271-60-5, 978-80-87271-60-5

"Šestý svazek ediční řady Libri civitatis navazuje na předcházející svazek pátýa zpřístupňuje knihy měšťanských práv na Novém Městě pražském, tentokrát z dlouhého rozmezí mezi lety 1582-1657. Opět se jedná o edici rukopisů, které jsou uloženy v Archivu hlavního města Prahy. Editorka PhDr. Jaroslava Mendelová stejně jako v předcházejícím svazku připravila i úvodní studii a doprovodný aparát. Badatelům se do rukou dostávají cenné informace o pohybu a proměnách obyvatel významné součásti pražské aglomerace ve vzrušené době první poloviny 17. století." (z předmluvy doc. Michaely Hrubé).

Copyright 2011-2012. Libri civitatis - dokumentace a zpřístupňování městských knih v České republice. Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem.
Joomla templates 1.7 free by Hostgator