Projekt LIBRI CIVITATIS – DOKUMENTACE A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ MĚSTSKÝCH KNIH V ČESKÉ REPUBLICE I. byl podpořen Grantovou agenturou České republiky v letech 2009 – 2011 (č. 404/09/0214) a následně stejně tak i v letech 2012 – 2015 (č. 13/09254S). Zároveň byl podpořen i z prostředků institucionálního výzkumu Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Libri civitatis I. Libri civitatis II. Libri civitatis III.

Libri civitatis VI. Libri civitatis VII. Libri civitatis VIII.

 

Libri civitatis IV. Libri civitatis V. Libri civitatis VI.

Libri civitatis X.    
   

 

Copyright 2011-2012. Libri civitatis - dokumentace a zpřístupňování městských knih v České republice. Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem.
Joomla templates 1.7 free by Hostgator